maandag, 8. mei 2006 - 8:52

Nieuwe thermometer voor Nederlandse economie

Rotterdam

Nieuwe thermometer ontwikkeld voor Nederlandse economie
Bert de Groot, lid van het econometrisch instituut van de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Dean van Nyenrode Business Universiteit, heeft een nieuw model ontwikkeld om economische cycli te voorspellen. Op donderdag 11 mei 2006 promoveert hij op zijn proefschrift Essays over Economische Cycli.

De Groot onderzocht Schumpeters model van meervoudige economische golfbewegingen en vond meervoudige cycli in de economische variabelen. Zo toonde hij het gelijktijdige bestaan van vijf verschillende cycli aan in kerninnovaties. Ook trof hij meervoudige cycli structuren in diverse macro-economische variabelen uit verschillende landen. Opmerkelijk is dat de lengten in jaren van de individuele cycli de Fibonacci reeks benaderen, een reeks die regelmatig terugkeert op tal van wetenschapsterreinen als de biologie, natuurkunde, astronomie, kunst, muziek en architectuur, maar nog nooit is gevonden in de economie. Het bestaan van dit verband zet volgens De Groot onze kijk op macro-economische relaties en op economische groei in een ander daglicht.

De Groot paste de meervoudige cyclus ook toe op de Nederlandse economie. Op basis van een vijf- en elfjarige cyclus in het Nederlandse Bruto Binnenlands Product (BBP) geeft hij een langetermijnvoorspelling. Tegelijk ontwikkelde hij een nieuwe real time indicator (nowcast indicator) van het Nederlandse BBP. Deze thermometer voor de Nederlandse economie wordt de Econometric Institute Current Indicator of the Economy (EICIE) genoemd. In tegenstelling tot de meeste andere voorspelmodellen, die veel langer zijn, gaat het hier om een eenregelig voorspelmodel. Het model is gebaseerd op één verklarende reële variabele, namelijk de uitzenddata van uitzendconcern Randstad.

Bert de Groot (1955), voormalig lid van de Raad van Bestuur van Randstad Holding N.V., studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij bekleedde vele nationale en internationale posities in het bedrijfsleven. De afgelopen jaren publiceerde hij over economische cycli en deed langen en korte termijn voorspellingen voor Randstad en de Nederlandse economie. In 1997 voorspelde hij met Randstad-oprichter dr. F.J.D. Goldschmeding dat de economie zou terugvallen in 2001 en daarna weer zou aantrekken in 2004. Bij wijze van grap legden zij de datum van herstel precies vast op 13 mei 2004 om 12.15 uur. Hun voorspelling kwam uit. Wat begon als een weddenschap, mondde uit in dit proefschrift.

Promotoren: prof.dr. H.R.Commandeur, hoogleraar toegepaste economie en prof.dr. P.H.B.F. Franses, hoogleraar toegepaste econometrie en hoogleraar marketing research.
Categorie:
Tag(s):