dinsdag, 1. augustus 2006 - 12:42

Nieuwe vispaaiplaats loopt vol

Spierdijk

Op dinsdag 1 augustus doorsteekt watergedeputeerde Poelmann van Noord-Holland de dam, waarna een nieuwe vispaaiplaats volstroomt met water. De provincie heeft € 7000 subsidie landschapselementen gegeven voor de aanleg van de vijver, waarmee de ecologie van omgeving versterkt wordt. Daarnaast wordt ook de waterberging van de polder vergroot.

Waar eens de koeien graasden ligt nu een vijver die een open verbinding krijgt met de poldersloot. De vijver is zo gevormd dat vissen in de luwte van de geleidelijk aflopende oevers en de aangebrachte paaivoorziening met palen en wilgentakken, ruimte hebben om hun kuit te schieten. Het jonge visbroed vindt tussen de takken een goede schuilplaats.

De vijver heeft in het midden een put van 3,5 meter diep. In zo’n put blijft de temperatuur in de zomer lager en kunnen bij strenge winters de vissen hier onder het ijs makkelijk overleven. In de geleidelijk oplopende oevers zal een rietkraag groeien en blijft een deel open voor foeragerende weidevogels.

Met de vispaaiplaats wordt niet alleen de ecologie van de omgeving versterkt maar wordt ook de waterberging van de polder vergroot. Voor de toekomst zijn er plannen om het hemelwater van het erf en de plaat door de rietkraag van de vispaaiplaats te leiden zodat dit water extra gezuiverd is. In de nabijheid van de vispaaiplaats worden ook een viertal natuuroevers aangelegd waarvan één met een wand voor oeverzwaluwen.
Provincie:
Tag(s):