maandag, 30. oktober 2006 - 16:42

Nieuwe voorzitter Klachtencommissie Woningverhuur

Eindhoven

Het college van burgemeester en wethouders heeft de heer F. Klarenbeek benoemd als voorzitter van de Klachtencommissie Woningverhuur. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

Het benoemen van een nieuwe voorzitter is noodzakelijk geworden door het vertrek van interim voorzitter van de Klachtencommissie, de heer R. van Gijzel. De nieuwe voorzitter, F. Klarenbeek, is 35 jaar in dienst geweest bij de gemeente Eindhoven, onder meer als hoofd Volkshuisvesting. Daarnaast heeft hij een grote rol gehad bij het opzetten van het Eindhovense Grote Stedenbeleid. De overige leden van de Klachtencommissie gaan akkoord met de benoeming van de heer Klarenbeek als onafhankelijke voorzitter.

De onafhankelijke Klachtencommissie Woningverhuur behandelt klachten over de uitvoering van het Woonruimteverhuursysteem, in het bijzonder klachten met betrekking tot urgentieverklaringen. De commissie geeft hierover een bindend advies.
Provincie:
Tag(s):