woensdag, 5. juli 2006 - 8:58

Nijmegen pakt illegale kamerverhuurpanden aan

Nijmegen

De gemeente Nijmegen gaat niet-geregistreerde kamerverhuurpanden opsporen en aanpakken. Nijmegen kent naar schatting meer dan zeshonderd illegale panden die worden verhuurd aan studenten. Waarschijnlijk voldoet een groot deel daarvan niet aan de veiligheidseisen. Daarnaast gaat de gemeente door met hercontroles van goedgekeurde panden.

In 2006 pakt de gemeente honderd panden aan die niet geregistreerd zijn. De komende jaren tweehonderd per jaar. Burgemeester en wethouders hebben besloten illegale panden intensiever op te sporen en te inspecteren nu de controle van geregistreerde panden in de eindfase zit.

Vanaf 1999 zijn alle twaalfhonderd geregistreerde kamerverhuurpanden gecontroleerd en in orde gebracht. Dit jaar start de gemeente ook met de hercontrole van vijftig geregistreerde panden. Vanaf 2007 vindt hercontrole plaats van honderd panden per jaar.

Noodzakelijke voorzieningen voor brandveiligheid zijn bijvoorbeeld een tweede vluchtweg, brandhaspels, brandwerende voorzieningen aan deuren en rookmelders.

De bouwtechnische eisen voor panden waar kamers worden verhuurd heeft Nijmegen al in 1999 vastgelegd. Dit beleid is nu geactualiseerd in de nota Gerust op Kamers 2006.

Op het gebied van kamerverhuur hanteert Nijmegen regels die zijn gebaseerd op landelijke wetgeving, te weten het Bouwbesluit en de Woningwet. Met de mogelijkheden die de wetgeving biedt, eist Nijmegen aanvullende voorzieningen, vooral om de brandveiligheid te vergroten. Eind vorig jaar heeft de Raad van State de gemeente in het gelijk gesteld bij een geschil met een verhuurder over specifieke eisen aan kamerverhuurpanden.
Provincie:
Tag(s):