maandag, 12. juni 2006 - 10:50

Nijmegen stimuleert sporten bij allochtone jeugd

Nijmegen

De gemeente Nijmegen sluit aan bij een landelijk programma om actief sporten te stimuleren bij allochtone jeugd. Nijmegen ontvangt daarvoor van het Rijk in de komende vier jaar 270.000 euro. Op 7 juni ondertekenden het Rijk en de deelnemende gemeenten en sportbonden daarvoor een convenant.

Nijmegen is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geselecteerd als een van de 11 steden die meedoen aan het landelijk programma ‘Meedoen allochtone jeugd door sport’. Doel is om door deelname aan sport de integratie van allochtone jongeren te bevorderen.

Ook in Nijmegen doen minder allochtone dan autochtone jongeren aan sport. In de jeugdmonitor 2003 bleek dat 56% van de niet-westerse allochtonen van 12-17 jaar wekelijks sport en dat 37% lid is van een sportclub. Bij autochtonen in die leeftijdsgroep sport 74% wekelijks en is 56% lid van een sportclub.

Het stimuleringsprogramma loopt van 2006 tot en met 2010. Nijmegen ontvangt voor die periode 270.000 euro van het Rijk om activiteiten te bekostigen. Burgemeester en wthouders stellen in 2006 een uitvoeringsplan op, dat van start gaat in 2007. De gemeente zal met name sportbonden en -verenigingen ondersteunen om de deelname aan sport bij allochtone jongeren te stimuleren.

Uitgangspunt is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande activiteiten, bijvoorbeeld bij het project ‘Buurt, Onderwijs en Sport’ (BOS).
Provincie:
Tag(s):