vrijdag, 10. februari 2006 - 10:05

Nijmegen weigert vergunning UMTS-mast

Nijmegen

KPN Mobiel Nederland krijgt van de gemeente geen bouwvergunning voor een UMTS-antenne in de Meijhorst. Burgemeester en wethouders willen eerst zekerheid dat de antennes niet schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Met deze weigering geeft het gemeentebestuur ook een impuls aan de discussie over eventuele risico’s van deze installaties.

KPN wil een 39,5 meter hoge antenne-installatie plaatsen aan de 11e straat van de Meijhorst. Een vergunning hiervoor is strijdig met het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen daarvan vrijstelling verlenen, maar zijn dat niet verplicht. Op dit moment vinden zij het niet verantwoord de vrijstelling en een bouwvergunning te verlenen, aangezien onduidelijk is wat het effect van UMTS-antennes is op de gezondheid.

Hiermee geven B&W ook uitvoering aan een motie van de gemeenteraad. De raad heeft in de motie ‘Pas op de plaats voor UMTS’ (16 maart 2005) besloten om, waar mogelijk, alle medewerking aan vergunningen voor UMTS op te schorten totdat meer duidelijkheid bestaat over de gezondheidsrisico’s.

Het COFAM-onderzoek (cognitive functions and mobiles) van TNO is de basis voor de bezorgdheid. Uit dat onderzoek bleek dat UMTS-signalen een negatief effect hadden op het welbevinden van de proefpersonen. Naar aanleiding van die uitkomsten heeft de Gezondheidsraad geadviseerd nader onderzoek te laten doen.

Dit onderzoek vindt op dit moment plaats in Zwitserland bij Forschungsstiftung Mobilkommunikation (FSM). De resultaten zijn nog niet bekend.

KPN en andere providers zijn op de hoogte van het gemeentelijk standpunt.

UMTS is de opvolger van GSM. UMTS biedt meer mogelijkheden dan GSM zoals bijvoorbeeld mobiel internetten en het versturen van bewegende beelden en geluid. Met de toename in gebruik van de mobiele telefoon groeide ook het aantal zendmasten voor deze telefoons. Deze ontwikkeling heeft bij veel mensen onrust veroorzaakt. Ze maken zich zorgen over de effecten van antennes op hun gezondheid.
Provincie:
Tag(s):