woensdag, 17. mei 2006 - 10:49

Nijmegen wil stedenband met Gaziantep

Nijmegen

Nijmegen wil een stedenbandrelatie aanknopen met de Turkse stad Gaziantep. Deze stad in zuid-midden Turkije telt ruim 850.000 inwoners, heeft een rijke Romeinse geschiedenis, herbergt een universiteit, een ziekenhuis, een vliegveld en een gemengde bevolkingssamenstelling en kenmerkt zich door een open tolerante cultuur.

Daarmee is Gaziantep volgens het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen de meest geschikte Turkse stad om een stedenbandrelatie mee aan te gaan. Het voorstel wordt deze maand aan de gemeenteraad voorgelegd.

Nijmegen onderhoudt al jaren stedenbanden met Pskov in Rusland en Masaya in Nicaragua. Uit een vorig jaar gehouden evaluatie naar die stedenbanden blijkt echter dat 65 procent van de Nijmegenaren behoefte heeft aan een stedenband met een stad in een islamitisch land. Daarop besloot het college de mogelijkheid voor een stedenband met een Turkse stad te onderzoeken. Dit omdat van alle Nijmeegse allochtonen de uit Turkije afkomstige Nijmegenaren met 3 procent de grootste groep vormen.

Na een uitgebreide selectieronde waarbij 27 steden langs de meetlat zijn gelegd, bleek Gaziantep het best aan de meeste van de gestelde criteria te voldoen. Daarvoor is gekeken naar de ligging van de stad (in het gebied waar de meeste Nijmegenaren van Turkse afkomst vandaan komen), de omvang van de stad, etnische en religieuze diversiteit, de aanwezigheid van hoger onderwijs en een academisch ziekenhuis, de economische ontwikkeling en natuurlijk belangstelling voor een actieve stedenbandrelatie.

Gaziantep verheugt zich op een mogelijke band met Nijmegen en ging vorig jaar ook al een stedenbandrelatie met Duisburg aan. Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen wil nu onderzoeken wat de extra mogelijkheden zijn door samenwerking tussen de drie steden. Nijmegen onder-houdt immers ook al langer nauwe betrekkingen met Duisburg dat net als Nijmegen deel uitmaakt van de Euregio Rijn Waal.

In de stedenband met Gaziantep wordt ook samengewerkt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De VNG ondersteunt dergelijke stedenbanden om Turkije op de nominatie staat om toe te treden tot de Europese Unie. Daarom stimuleert de VNG projecten waarbij integratie en internationale samenwerking op bestuurlijk niveau van belang zijn.

De burgemeester van Gaziantep, Asim Güzelbey, heeft inmiddels een officieel verzoek voor een stedenband met Nijmegen aan burgemeester Ter Horst van Nijmegen gestuurd. Als de gemeenteraad van Nijmegen deze maand akkoord gaat met de voorgestelde stedenband gaan vertegenwoordigers van de gemeente Nijmegen vermoedelijk in juni al naar Gaziantep om een voorstel voor een concreet inter-gemeentelijk project uit te werken.
Provincie:
Tag(s):