dinsdag, 28. maart 2006 - 10:27

Nijmegenaar voelt zich veiliger

Nijmegenaren voelen zich veiliger dan vier jaar geleden. Het aantal woninginbraken en autokraken is fors gedaald. Net als de overlast door jongeren en het aantal verkeersongevallen. Dat blijkt uit de Integrale Veiligheidsmonitor van Nijmegen. In dit onderzoek naar veiligheidsgevoelens en feitelijke (on)veiligheid is zowel naar verschillende wijken als verschillende veiligheidsthema’s gekeken.

De mate waarin iemand zich veilig voelt, wordt vooral bepaald door onveilige situaties in iemands directe omgeving. De een voelt zich onveilig doordat er veel in de buurt wordt ingebroken, de ander omdat er regelmatig een verkeersongeval plaatsvindt.

Door een stelselmatige aanpak van de meest voorkomende en ingrijpende problemen is Nijmegen de afgelopen jaren aantoonbaar veiliger geworden. Het aantal inwoners dat zich nog wel eens onveilig voelt, is de afgelopen jaren daardoor gedaald van 43 procent in 2001 naar 33 procent vorig jaar. Het aantal mensen dat zich in de eigen wijk nog wel eens onveilig voelt is tussen 2001 en 2005 gedaald van 33 naar 25 procent.

Uit de criminaliteitscijfers blijkt dat het aantal woninginbraken en autokraken de afgelopen jaren spectaculair is gedaald. Het aantal woninginbraken daalde van 1500 per jaar in 2000 naar ongeveer 900 vorig jaar. Het aantal autokraken liep in die periode terug van ongeveer 4500 naar 3000.

Deze dalingen lijken vooral te danken aan de succesvolle aanpak van veelplegers. Daarbij is sinds 2002 intensief samengewerkt tussen het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente. Nijmegen telt zo’n 150 zeer actieve veelplegers, die meer dan tien misdrijven in vijf jaar plegen. Zij worden nadrukkelijk gevolgd en verblijven nu grote delen van het jaar in de gevangenis.

Deze aanpak heeft zichtbaar resultaat op het aantal inbraken en autokraken, maar lost het probleem van de verslaafde crimineel niet op. De gemeente wil nu samen met welzijnsorganisaties onderzoeken wat er nog meer gedaan kan worden om te voorkomen dat de vrijgekomen veelpleger weer in zijn oude fouten vervalt.

Veel moeilijker blijkt het om het gebruik van geweld terug te dringen. Jaarlijks wordt zo’n duizend keer aangifte gedaan van mishandeling of openlijke geweldpleging. Het gebruik van alcohol en drugs speelt daarbij een grote rol.

De politie kreeg vorig jaar tussen de 500 en 800 meldingen van huiselijk geweld. De aangiftebereidheid hiervan groeit. De aanpak heeft een hoge prioriteit. Het gaat in het overgrote deel van de gevallen om mannen die hun partner of ex-partner mishandelen. Daarbij gaat het in veel gevallen niet om incidenten, maar om regelmatig terugkerend geweld. In Oud-West, Dukenburg en Lindenholt komt vaker huiselijk geweld voor dan in andere delen van de stad.

In bijna alle delen van de stad voelen de inwoners van Nijmegen zich nu veiliger dan vier jaar geleden. Alleen in Oud-West en Midden-Zuid voelen mensen zich nog net zo vaak onveilig.

Een mix van sociale problematiek, agressie, huiselijk geweld en drugsmisbruik vragen om een sterk wijkgerichte aanpak. Daarbij werkt de gemeente samen met politie en welzijnsorganisaties.

De gemeente wil daarom voor de komende jaren een meer specifiek op de wijken gerichte aanpak mogelijk maken. Dat betekent dat in verschillende wijken verschillende prioriteiten gelden. Daarmee worden twee succesvolle methoden (wijkgericht werken en thematische aanpak) met elkaar gecombineerd. De gemeente hoopt hiermee de positieve ontwikkelingen op het gebied van veiligheid door te kunnen zetten.
Provincie:
Tag(s):