dinsdag, 30. mei 2006 - 8:34

NMa eist vergunning voor zorgfusie Midden-Limburg

Roermond

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) eist een vergunning voor de fusie van drie Midden-Limburgse zorginstellingen. De NMa denkt dat door de fusie van de Zorggroep Noord-Limburg (ZgNL), Thuiszorg Midden-Limburg (TML) en Land van Gelre en Gulick (LvGG) een economische machtspositie ontstaat, waardoor de concurrentie wordt gehinderd. Daarom eist de NMA een vergunning.

De betrokken instellingen bieden verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg en kraamzorg aan. De zorgen van de NMa concentreren zich op de thuiszorg in de regio Midden-Limburg, waar door de fusie een machtspositie kan worden versterkt. Voor de verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en de kraamzorg ziet de NMa geen mededingingsproblemen.

Na de vergunningsaanvraag zal de NMa diepgaander onderzoek doen naar de gevolgen van de fusie en zal de NMa binnen 13 weken beslissen of de concentratie wel of niet wordt toegestaan.
Provincie:
Tag(s):