maandag, 30. januari 2006 - 16:07

NMa gaat fusie woningcorporaties onderzoeken

Eindhoven

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat het samengaan van twee woningcorporaties uit Eindhoven nader onderzoeken. Volgens de NMa kan door de concentratie van Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen (HHvL) en Woningstichting SWS een economische machtspositie ontstaan of worden versterkt op de markt voor sociale huurwoningen, met name in het goedkope en betaalbare segment.

Beide corporaties bieden in Eindhoven en randgemeenten huurwoningen en verhuureenheden aan en zijn geografisch gezien elkaars meest nabije concurrenten. De eerstvolgende concurrent is circa driemaal zo klein. Partijen hebben na de fusie met name op de markt voor goedkope en betaalbare sociale huurwoningen, hoge gezamenlijke marktaandelen. Daarnaast ondervindt deze markt nauwelijks concurrentiedruk van particuliere huurwoningen en koopwoningen. Op grond van het tot nu toe verrichte onderzoek acht de NMa het dan ook mogelijk dat er door de fusie in Eindhoven en randgemeenten met name op de markt voor goedkope en betaalbare sociale huurwoningen een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt.

Indien Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen en Woningstichting SWS een vergunning aanvragen, dient de NMa binnen 13 weken een beslissing te nemen of de concentratie wel of niet wordt toegestaan. In de vergunningsfase zal de NMa vervolgens diepgaander onderzoek
doen naar de exacte afbakening van de relevante productmarkten en de geografische markt voor sociale huurwoningen.
Provincie:
Tag(s):