maandag, 29. mei 2006 - 17:28

NMa gaat fusie zorginstellingen nader onderzoeken

Amsterdam

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) concludeert na een eerste onderzoek dat door het samengaan van drie zorginstellingen in Noord- en Midden-Limburg een economische machtspositie kan worden versterkt. Het gaat om een voorgenomen fusie tussen de partijen Zorggroep Noord-Limburg (ZgNL), Thuiszorg Midden-Limburg (TML) en Land van Gelre en Gulick (LvGG). Door de voorgenomen fusie kan de concurrentie worden belemmerd. Daarom besluit de NMa dat voor het tot stand brengen van deze concentratie een vergunning is vereist.

De betrokken instellingen bieden verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg en kraamzorg aan. De zorgen van de NMa concentreren zich op de thuiszorg in de regio Midden-Limburg, waar door de fusie een machtspositie kan worden versterkt. Voor de verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en de kraamzorg ziet de NMa geen mededingingsproblemen.

In de regio Midden-Limburg is TML nu al een zeer sterke marktpartij op het gebied van thuiszorg. Na de concentratie zou de positie van TML in Midden-Limburg versterkt worden, omdat een concurrent van haar (LvGG) wegvalt. Dit kan ertoe leiden dat de keuzevrijheid van zorgvragers wordt beperkt.

De NMa stelt dat een vergunning moet worden aangevraagd voor het tot stand brengen van deze fusie. Na de vergunningsaanvraag zal de NMa diepgaander onderzoek doen naar de gevolgen van de fusie en zal de NMa binnen 13 weken beslissen of de concentratie wel of niet wordt toegestaan.

De zorgsector vormt een belangrijk aandachtsveld voor de NMa in 2006, zoals aangekondigd in de NMa Agenda 2006.
Categorie:
Tag(s):