vrijdag, 21. juli 2006 - 9:50

NMa legt boetes op wegens niet tijdig melden overname

Amsterdam

De Nederlandse Mededingings-autoriteit heeft twee boetes van ieder EUR 17.500 opgelegd aan Airfield Holding B.V., (eigenaar van Canal+ N.V.) en aan Chellomedia Programming B.V. (voorheen UPC Programming B.V.) wegens het niet tijdig melden van een overname eind 2004.

UPC heeft destijds een onderneming overgenomen van Airfield die actief was op het gebied van betaaltelevisie. Met het tekenen van de overnameovereenkomst kreeg UPC meteen zeggenschap over die onderneming. Pas na het sluiten van deze overeenkomst hebben partijen de overname bij de NMa gemeld.

Op grond van de Mededingingswet is het verboden een overname te realiseren voordat het voornemen daartoe aan de NMa is gemeld. Met dit voorafgaande toezicht wordt voorkomen dat de concurrentie op een markt reeds wordt beïnvloed voordat de NMa een overname heeft kunnen toetsen op het mogelijk ontstaan of versterken van een economische machtspositie. In 2005 heeft de NMa de betrokken ondernemingen alsnog een vergunning verleend voor de overname.

Ondernemingen zijn verplicht een overname (of fusie/joint venture) te melden bij de NMa indien door ten minste twee van de betrokken ondernemingen ieder een omzet in Nederland is behaald van minstens EUR 30 miljoen én alle betrokken partijen tezamen een wereldwijde omzet hebben behaald van minstens EUR 113.450.000.
Categorie:
Tag(s):