zaterdag, 15. april 2006 - 21:38

Nog geen helderheid over handgranaat

Eindhoven

De politie heeft nog geen duidelijkheid in het onderzoek naar de aangetroffen handgranaat. De op scherp staande handgranaat werd onder een auto gevonden, toen deze werd weggesleept. Gedacht wordt, dat men de granaat onder de auto heeft gegooid, met de bedoeling deze op te blazen. Toen dat mislukte heeft men de auto in brand gestoken.

Na het incident heeft FTO, het Forensisch Technisch Onderzoek, gezocht naar aanknopingspunten en heeft de politie een buurtonderzoek vericht. Wat hiervan de uitkomsten zijn, is niet bekend gemaakt.
Provincie:
Tag(s):