donderdag, 21. september 2006 - 22:38

Nog geen kunstgras voor Flevoboys

Emmeloord

Voetbalclub Flevoboys krijgt dit jaar geen kunstgrasveld. De gemeente heeft besloten eerst het onderzoek af te wachten naar de mogelijk kankerverwekkende dampen uit de rubberkorrels waarmee de velden worden ingestrooid.
De gemeente stond op het punt de opdracht voor het aanleggen te gunnen aan één van de aannemers die gereageerd hebben op de aanbesteding.

Zeer recent kwamen er berichten dat er kankerverwekkende dampen waren aangetroffen boven een kunstgrasveld dat onlangs is aangelegd in Arnhem. Voor de gemeente Arnhem was dit de aanleiding het veld niet in gebruik te nemen. Ook in Zwolle zijn velden in aanleg, hiervan is het werk inmiddels stilgelegd. Op dit moment wordt door Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en GGD Arnhem onderzoek gedaan naar de kankerverwekkende stof. Het zou gaan om de stof 'nitrosamine'. Inmiddels hebben Noorwegen en Italië de toepassing van rubberingestrooide velden verboden.
Vooruitzicht
In afwachting van de onderzoeksresultaten heeft de gemeente begrip gevraagd bij Flevoboys voor het uitstel van de aanleg. De uitkomsten van het onderzoek worden eind 2006 verwacht. De bedoeling is in de eerste helft van 2007 alsnog van start te gaan met de aanleg van een kunstgrasveld.

Er is een veilig alternatief, maar dat is ruim anderhalve ton duurder. Voordat de raad wordt gevraagd extra geld beschikbaar te stellen, wil de gemeente zekerheid over de veiligheid van het oorspronkelijke plan
Provincie:
Tag(s):