donderdag, 6. juli 2006 - 8:39

Nog geen standpunt b&w over Cogas Energie

Almelo

Wethouder Van Broekhoven zal als vertegenwoordiger van de Gemeente geen standpunt innemen over de eventuele verkoop van de leveringsactiviteiten van Cogas tijdens de besloten aandeelhoudersvergadering op 10 juli. Het college van b&w is van mening dat de door Cogas verstrekte informatie over de verkoop onvoldoende is om een standpunt in te kunnen nemen. Cogas geeft met name geen inzicht in de hoogte en de opbouw van de overeengekomen koopprijs met het Belgische bedrijf Electrabel.

De informatie die Van Broekhoven op 10 juli krijgt, wil hij op donderdag 13 juli eerst bespreken in het college en met de gemeenteraad. Ook komt er een onafhankelijk onderzoek door het bureau Price Waterhouse Coopers. De uiteindelijke beslissing over verkoop van het leveringsbedrijf (gas en electra) wordt genomen door de Raad van Commissarissen van Cogas Energie.

Op donderdag 6 juli is er een extra informatieve raadsvergadering. Vanaf 17.00 uur heeft de raad de gelegenheid wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. De raad zal geen besluit nemen over de verkoop.
Provincie:
Tag(s):