donderdag, 12. oktober 2006 - 16:37

Nog te weinig nieuwe woningen in Noord-Holland

De woningbouwproductie in Noord-Holland is aangetrokken in vergelijking met 2004, maar er worden nog steeds te weinig woningen gebouwd. Dit blijkt uit woningbouwcijfers over de periode 2000-2005 van de provincie Noord-Holland, waarvan Gedeputeerde Staten kennis hebben genomen. Met name de situatie in het zuiden van Noord-Holland baart Gedeputeerde Staten zorgen. Hier zijn sinds 2000 ongeveer 10.000 woningen te weinig gebouwd ten opzichte van de taakstelling uit het streekplan (155.000 woningen tussen 2000 en 2020).

Om te voldoen aan de woningbehoefte en het tekort aan woningen weg te werken, moeten er in Noord-Holland jaarlijks ongeveer 13.000 woningen gebouwd worden. Nieuwe woningen zijn nodig om te voldoen aan de vraag naar woningen in verband met de groei van het aantal huishoudens en de individualisering.

Zo blijven bijvoorbeeld ouderen langer zelfstandig wonen. In werkelijkheid worden de laatste jaren zo’n kleine 9000 woningen per jaar gebouwd. Hierdoor is er in Noord-Holland Zuid sinds 2000 een achterstand van zo’n 10.000 woningen ontstaan. In Noord-Holland Noord is de achterstand sinds 2004 ongeveer 1.500 woningen.

In verband met de afgenomen bevolkingsgroei zal de streekplantaakstelling Noord-Holland-Zuid worden geëvalueerd. Maar ook al wordt de woningbouwtaakstelling naar beneden bijgesteld, voor verantwoordelijk gedeputeerden Ton Hooijmaijers en Albert Moens is het duidelijk dat de provincie hier nog meer bovenop moet zitten.

Voldoende woningen zijn onder meer nodig om het voorzieningenniveau op peil te houden. Zij willen er binnen de beperkte mogelijkheden van de provincie alles aan doen om de woningbouwproductie op te voeren.
Provincie:
Tag(s):