woensdag, 16. augustus 2006 - 10:35

Nood-drinkwater oefening

Dordrecht

Woensdagochtend werd in de gemeente Dordrecht een nood-drinkwateroefening gehouden. Tijdens een ramp of grootschalig incident kan de drinkwatervoorziening ernstig worden verstoord, waardoor burgers ‘droog’ komen te staan. Is dit in Dordrecht het geval, dan treden het rampenplan van de gemeente Dordrecht en het nooddrinkwater plan van Evides Waterbedrijf in werking.

De samenwerking tussen deze twee organisaties werd vanochtend geoefend. Omwonenden en andere geïnteresseerden werden uitgenodigd aan deze oefening deel te nemen.

De gemeente Dordrecht heeft in totaal 49 nooddrinkwater distributiepunten vastgesteld. Hiervan worden drie punten betrokken in de oefening. Omwonenden van basisschool De Meridiaan aan de Kinkelenburg, van het regiokantoor aan de Noordendijk en van het Stadskantoor aan de Spuiboulevard waren per brief ingelicht en uitgenodigd om actief aan de oefening deel te nemen. Tijdens de oefening kunnen mensen een rantsoen van drie liter nooddrinkwater afhalen bij de tappunten. Daarvoor moeten wel flessen, emmers of anderszins worden meegenomen.

De oefening begon vanmorgen om 09.30 uur aan de Spuiboulevard, waar een vrachtauto met flexibele waterzak klaarstond op de Spuiboulevard om ‘getroffen burgers’ te voorzien van water. De oefening duurde tot 11.30 uur en werd op drie verschillende locaties gehouden. De oefening moet een beeld geven van hoe nooddrinkwatervoorziening verloopt, wanneer er geen drinkwater meer uit de kraan komt. Er wordt getest of de uitgifte van drinkwater goed is voorbereid of dat plannen moeten worden bijgesteld.
Provincie:
Tag(s):