woensdag, 22. november 2006 - 16:41

Noodkap voor monumentale kastanje

Zeist

De bomen in Zeist worden jaarlijks geïnspecteerd. Bij deze inspectie wordt gekeken naar de gezondheid, holtes en zwammen aan de stamvoet. Deze laatste kunnen dodelijk zijn voor een boom. Uit de jaarlijkse inspectie is gebleken, dat 46 bomen op verschillende plaatsen in Zeist in zo’n slechte staat zijn dat ze gevaar kunnen opleveren. Het is daarom nodig deze bomen zo snel mogelijk te kappen.

Een van de bomen, die gekapt moet worden is de monumentale paardenkastanje aan de Montaubanstraat. Deze boom is aangetast door de Dikrandtonderzwam en de mysterieuze bloedingziekte. Hierdoor wordt de boom erg onstabiel en vormt deze een risico voor de omgeving. Er wordt na advies van de Monumentencommissie een andere boom op de Montaubanstraat herplant. Ook voor veel van de overige te kappen bomen komt een nieuwe boom in de plaats
Provincie:
Tag(s):