donderdag, 9. maart 2006 - 16:29

Noodoplossing voor fietsprobleem sluizen

Terneuzen

Rijkswaterstaat heeft in het sluizencomplex van Terneuzen tijdelijk een voetpad ingericht over de noordelijke sluisdeur A (Westerscheldekant). Fietsers kunnen vanaf heden met de fiets aan de hand de zeesluis lopend oversteken. Het is dus verboden te fietsen op de sluisdeur.

Over de zuidelijke brug van de zeesluis in het sluizencomplex van Terneuzen kan gewoon worden gefietst. Maar als deze zuidelijke brug openstaat, hoeven fietsers (ondanks de gestremde noordelijke brug) niet lang te wachten. Fietsers kunnen vanaf heden met de fiets aan de hand oversteken via een tijdelijk voetpad over de noordelijke sluisdeur A.

Rijkswaterstaat trof aanvullende maatregelen om dit mogelijk te maken, zoals leuningen en hekken, extra verlichting, verkeersborden, enzovoorts. De maatregelen zijn afgestemd met een ARBO-specialist.

Vanwege de veiligheid wordt de toegang tot sluisdeur A bewaakt. Dit gebeurt van 7.00 tot 23.00 uur met één persoon aan iedere kant van de sluis. Als fietsers niet mogen oversteken, wordt de toegang aan beide kanten geblokkeerd met een hek. Binnenkort worden de bewakers vervangen door slagbomen en verkeerslichten.

In principe kunnen de fietsers oversteken als sluisdeur A dicht is, behalve wanneer er een schip vanuit het kanaal Gent-Terneuzen de sluis binnenvaart. Dan is het verboden zich op de sluisdeur te bevinden vanwege de veiligheid, mocht het schip tegen de deur varen. De stremming van het voetpad wordt dan duidelijk aangegeven.

Op 25 februari kwam een schip in aanvaring met de geopende noordbrug van de westsluis in het sluizencomplex van Terneuzen. Het herstel van deze noordbrug gaat minstens een half jaar duren.
Provincie:
Tag(s):