woensdag, 31. mei 2006 - 16:29

Noodplaatsen voor slachtoffers huiselijk geweld

Utrecht

De vrouwenopvang ondertekent op 1 juni te Utrecht een landelijk convenant voor het realiseren van een landelijk netwerk van noodplaatsen voor slachtoffers van huiselijk geweld in acute nood. De vrouwenopvang heeft dit landelijk netwerk vrijwel gerealiseerd.

Er zijn verspreid over het land 45 units gereserveerd voor vrouwen en eventuele kinderen. De noodplaatsen staan open voor slachtoffers die direct opvang nodig hebben in de avonden, nachten en weekenden.

In dit netwerk wordt intensief samengewerkt met de politie. Vrouwen worden dan ook vaak voor de noodplaatsen door de politie aangemeld. In het convenant staan afspraken over het werken volgens vaste afspraken. De vrouwenopvang wil per 1 januari 2007 in alle centrumgemeenten vrouwenopvang en noodplaatsen gerealiseerd hebben. In 5 centrumgemeenten is dit nog niet het geval.

Om het netwerk van noodplaatsen in stand te houden is snelle doorverwijzing nodig. Dit vraagt van andere instellingen in de gemeenten (zoals GGZ, maatschappelijk werk en jeugdhulpverlening) om actieve medewerking. In 2007 zullen de noodplaatsen worden geëvalueerd.

Voor de vrouwenopvang is dit een belangrijke stap op weg naar de realisering van een basisaanbod voor ondersteuning van en hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld in elke regio in Nederland.

In 2005, zo blijkt uit cijfers van de politie, is in 40 procent van de bij de politie gemelde incidenten van huiselijk geweld (ruim 57.000) aangifte gedaan en in 60 procent van die gevallen hield de politie een verdachte aan. Het aantal aangiften van huiselijk geweld is daarmee ten opzichte van 2004 met 4 procent gestegen, het aantal aangehouden verdachten met 2 procent.
Provincie:
Tag(s):