donderdag, 21. september 2006 - 16:33

Noordelijke provincies vinden tijdelijke maatregelen MEP ontoereikend

Leeuwarden

De colleges van GS Groningen, Fryslân, Drenthe en Noord-Holland hebben een brief gestuurd aan minister Wijn van Economische Zaken met het dringende verzoek de tijdelijke regelingen MEP te verhogen/ aan te passen, omdat zij deze regelingen ontoereikend vinden.

Om dit kracht bij te zetten richten de provincie zich ook tot de Tweede Kamer door het overhandigen van een petitie. De noordelijke provincies, vertegenwoordigers van de energiegerelateerde bedrijven, MKB-Noord, VNO-NCW-Noord, LTO-Noord, de Biogas Belangen Organisatie en Energy Valley overhandigen donderdagochtend 21 september om 10.30 uur (voorafgaand aan het Algemeen Overleg van de Kamercommissie Economische Zaken over de afschaffing van de subsidie productie duurzame energie) de petitie aan de voorzitter van de Kamercommissie Economische Zaken de heer De Haan. Hierin wordt de Kamer ondermeer opgeroepen de minister te bewegen tot een ruimhartiger overgangsregeling.

De colleges van GS van Groningen, Fryslân, Drenthe en Noord-Holland zijn ervan overtuigd, dat de omvang van het bedrag dat de minister heeft aangekondigd voor een overgangsregeling nauwelijks perspectief biedt.
Binnen deze regeling komen mest(co)vergistinginstallaties tot 2 Megawatt alsnog in aanmerking voor MEP. Echter de overgangsregeling heeft een budget van 270 miljoen euro. Dat houdt in dat met dit budget 18 projecten van 2MW kunnen worden gefinancierd, terwijl er alleen in Noord-Nederland ca. 100 mest(co)vergistingsprojecten bekend zijn.
Bovendien vinden de colleges de tegemoetkomingsregeling van 70 miljoen euro voor alle overige projecten die geen doorgang vinden onvoldoende.

Voor Noord-Nederland, als dé energieregio van Nederland (Energy Valley), is beleidscontinuïteit van groot belang voor het investeringsklimaat en de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Ondanks de tegemoetkomingregeling en de overgangsregeling is het vertrouwen van de energiesector en toeleverende bedrijven ernstig geschaad. Dit heeft een rem op innovatie en doorontwikkeling van de duurzame energie-industrie in Nederland, en vooral ook in Noord-Nederland tot gevolg.

Met behulp van een brief aan de minister en een petitie aan de Tweede Kamer willen de noordelijke provincies de minister bewegen tot een ruimhartiger overgangsregeling en een aantal situaties, zoals in de energie-intensieve industrie, op individueel niveau te behandelen. En op zeer korte termijn toe te werken aan een houdbaar en bestendig vervolg op de MEP-subsidie.
Provincie:
Tag(s):