zaterdag, 14. oktober 2006 - 9:57

Noordvleugel teleurgesteld over Kabinetsbesluit A6-A9

Almere

De bestuurders van het platform Bereikbaarheid Noordvleugel zijn teleurgesteld dat het kabinet voorlopig geen besluit neemt over de verbreding, verdieping en overkluizing van de Gaasperdammerweg. Deze vorm van gefaseerde besluitvorming biedt namelijk geen garantie voor het oplossen van de files en het leefbaarheidprobleem van omwonenden. De bestuurders doen een beroep op de Tweede Kamer om een keuze te maken voor de volledige Stroomlijnvariant.

De bestuurders van de Noordvleugel zijn het onderling eens: de volledige Stroomlijnvariant biedt de beste mogelijkheden om de bereikbaarheidsproblemen in de regio op te lossen. Door nu te kiezen voor extra onderzoek, worden de fileproblemen niet opgelost.

“De Gaasperdammerweg is een snelweg die nu door Amsterdam Zuidoost loopt en straks alleen maar drukker zal worden. Een goede inpassing van deze weg is dan ook absoluut noodzakelijk. Ons voorstel zorgt voor een betere leefbaarheid en betere verkeersafwikkeling. Het kabinet laat de bewoners van Amsterdam Zuidoost en de automobilisten in de kou staan�, aldus de bestuurders van de provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeenten Amsterdam en Almere en het ROA.


“Wat ons betreft hoeft de Stroomlijnvariant niet meteen in zijn geheel uitgevoerd te worden. Dit in fases doen is prima. Waar we wel moeite mee hebben is deze uitgestelde besluitvorming. Dit biedt in onze optiek te weinig zekerheid voor de toekomst, waarmee dit besluit onvoldoende stevigheid voor de toekomst biedt.� Zonder robuuste oplossing voor de verkeersproblematiek kan de schaalsprong van Almere niet plaats vinden.

Door overkluizing en verdieping van de Gaasperdammerweg ontstaan vele mogelijkheden om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. De wijken aan beide kanten van de weg kunnen met elkaar worden verbonden. De geluidsoverlast wordt verminderd, de luchtkwaliteit kan binnen de normen blijven, er kan meer groen aangelegd worden en er kunnen circa 800 woningen worden gebouwd.

De Gaasperdammerweg is een cruciale schakel in de verbinding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. De komende jaren neemt het verkeer op deze weg flink toe en niet in de laatste plaats door de 60.000 woningen die in Almere moeten worden gebouwd.

Verbreding van de weg is dus noodzakelijk om lange files, met zowel slechte effecten op de bereikbaarheid van Amsterdam, Almere en Schiphol als op de kwaliteit van de lucht in de omgeving, te voorkomen. Uiteraard dient ook de A9 door Amstelveen goed ingepast te worden.

Op 5 oktober hebben vrijwel alle fracties zich uitgesproken voor een snel en duidelijk besluit voor een duurzame oplossing van de wegproblematiek. Duurzaam is toekomstvast en rekening houdend met mens en milieu. De volledige Stroomlijnvariant biedt deze duurzaamheid.

De Noordvleugel doet een dringend beroep op de leden van de Tweede Kamer, hun eerdere uitspraken in daden om te zetten en de regering door een motie tot de juiste keuze te brengen.
Provincie:
Tag(s):