zaterdag, 9. december 2006 - 11:09

Nota lokaal onderwijsbeleid gemeente Zuidhorn

Zuidbroek

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zuidhorn heeft de Nota Lokaal Onderwijsbeleid 2007-2010 vastgesteld. Het college heeft de nota inmiddels ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad (behandeling 11 december 2006). De inhoud van de nota wordt niet alleen onderschreven door het college, maar is bovendien uitgebreid behandeld in de stuurgroep lokaal onderwijsbeleid.

De nieuwe verhouding tussen de gemeente en schoolbesturen sluit bovendien goed aan bij de landelijke ontwikkelingen. Doordat de wetgeving is veranderd wordt een andere verhouding tussen de gemeente en schoolbesturen gevraagd. Gemeenten moeten sinds 1 augustus 2006 starten met het opstellen van een Lokale Educatieve Agenda. Doel van deze educatieve agenda is dat gemeenten samen met de betrokkenen het lokaal onderwijsbeleid bespreken en hier de komende jaren nieuw beleid op ontwikkelen.

De nota Lokaal Onderwijsbeleid beschrijft de historie van het lokale onderwijs en blikt terug naar het bestaande onderwijsbeleid. Maar de nota is vooral een blik naar de toekomst. Hij beschrijft hoe de gemeente en de lokale onderwijsorganisaties ons onderwijs verzorgen. In de nota heeft de gemeente geschreven hoe zij en andere betrokkenen gezamenlijk constructief een nieuw onderwijsbeleid kunnen bouwen.

Leden van de stuurgroep zijn de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs, Penta Primair, VGPO ‘de Overdracht�, Gomaruscollege en Lauwerscollege. Zij vertegenwoordigen de bovenschoolse besturen van de verschillende denominaties in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de gemeente Zuidhorn.
Provincie:
Tag(s):