vrijdag, 14. juli 2006 - 15:41

Nucleaire sector oefent met Alerterings-systeem

Delft

De Nucleaire sector heeft vrijdag met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) geoefend met het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb). Het ging daarbij om een ‘papieren’ oefening waarin de besluitvormingsprocessen, informatie-uitwisseling tussen de NCTb, operationele diensten en de sector en de wijze van communicatie met het publiek zijn geoefend. Aan de oefening met de sector Nucleair namen onder meer deel het ministerie van VROM (Coördinator Nucleaire Beveiliging en Safeguards), het security management van het reactor instituut in Delft, de gemeente Delft en de politie Haaglanden.

Het oefenscenario voor de sector Nucleair betrof een situatie van ‘matige dreiging’. Dit betekent dat er een terroristische dreiging is, waarbij er aanwijzingen zijn over de locatie. Bij deze ‘matige dreiging’ horen maatregelen met een merkbare impact op de bedrijfsvoering. Daarnaast kunnen de maatregelen zichtbaar zijn voor de samenleving.

Het ATb is bedoeld voor overheidsdiensten en bedrijfssectoren. Het stelt de autoriteiten in staat de situatie te controleren en maakt duidelijk welke mate van alertheid geboden is en welke maatregelen daarbij nodig zijn. Het Alerteringssysteem kent een aantal niveaus: hoe groter de dreiging, hoe verder er wordt opgeschaald.

De oefening vindt plaats in een reeks waarin tevens andere aangesloten sectoren zoals Spoor, Gas, Elektriciteit, Stad-en Streekvervoer en Drinkwater hebben geoefend. In het najaar zal een cyclus operationele oefeningen gestart worden.
Provincie:
Tag(s):