dinsdag, 14. februari 2006 - 17:21

Nunspeet neemt deel aan watdoetjegemeente.nl

Nunspeet is één van de vierenveertig gemeenten die meedoen aan de website www.watdoetjegemeente.nl. Op deze website kunnen partijen binnen, maar ook zeker buiten de gemeentelijke organisatie hun prestaties vergelijken met andere gemeenten. De website is een initiatief van de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De website geeft op veel vragen een antwoord. Bijvoorbeeld:
- wat zijn de kosten van een bouwvergunning in de verschillende gemeenten?
- hoe ziet het woningaanbod in mijn gemeente eruit? Verhuizen de mensen in mijn gemeente snel?
- hoe lang doet mijn gemeente over de afhandeling van een uitkeringsaanvraag? Is dat een goede
prestatie? Levert dat tevreden klanten op?
- hoe zijn de parkeerplekken in een gemeente gereguleerd?
- wijkt het parkeerbeleid in mijn gemeente erg af van andere gemeenten?
- wat is het oordeel van burgers over de kwaliteit van de dienstverlening?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen waarop deze website een antwoord geeft. Op de site kunnen raadsleden, wethouders en ambtenaren, maar ook inwoners, ondernemers en media informatie over een gemeente raadplegen en prestaties vergelijken met andere gemeenten.

Gemeenten kunnen deze feiten gebruiken om hun prestaties te verbeteren. Door het vergelijken met andere gemeenten kunnen eventuele verschillen een prikkel zijn tot kwaliteits-verbetering. Met enkele muisklikken kan op de site een lijst gemaakt worden van de nu deelnemende gemeenten uit eenzelfde regio of gemeenten met een vergelijkbare grootte of bevolkingssamenstelling.

Op de site wordt bestaande informatie over gemeentelijke prestaties geordend aangeboden. De gegevens op de site komen o.a. van de gemeenten zelf, het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en de Kamers van Koophandel.

De komende jaren zullen meer gemeenten over meer beleidsterreinen gegevens beschikbaar stellen, zodat er steeds meer inzicht geboden wordt in gemeentelijke prestaties.
Provincie:
Tag(s):