woensdag, 29. november 2006 - 20:59

Obs “De Driesprong� heeft de veiligste fietsen

Assen

Door de gemeente Assen zijn in november de fietsen van leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs gecontroleerd. In totaal zijn bij deze jaarlijkse controle 750 fietsen nagekeken op allerlei veiligheidsaspecten. Ruim 60 % van de fietsen scoorde een voldoende.

De gemeente Assen heeft op woensdag 29 november een wisselbeker uitgereikt aan De Driesprong, als prijs voor de school met het hoogste percentage goedgekeurde fietsen. Deze school kwam van de bezochte basisscholen als beste uit de bus met 91 % goedgekeurde fietsen. Dit in schril contrast tot de slechts 28 % goedgekeurde fietsen bij De Meander.

Een fiets die aan alle veiligheidseisen voldoet, verkleint de kans op ongevallen. Daarom hecht de gemeente Assen veel waarde aan de jaarlijks controles van de fietsen van één van de kwetsbaardere categorieën leerlingen in het verkeer. Het doel van de controles is het verhogen van het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen.

Elke dag zijn er anderhalf miljoen leerlingen onderweg van en naar school. De route loopt vaak langs drukke en gevaarlijke wegen. Het verkeer in ons land eiste vorig jaar het leven van 71 kinderen tot en met 14 jaar. In hetzelfde jaar raakten er ongeveer 2500 kinderen ernstig gewond. Dit betekent dat er elke week een kind niet meer thuis komt en dat 50 kinderen gewond het ziekenhuis ingaan.
Provincie:
Tag(s):