maandag, 29. mei 2006 - 13:46

Oefenen van samenwerking tijdens rampen

Zeeland

De derde partnerbijeenkomst van het AWARE project vindt plaats van 29 mei tot en met 1 juni 2006 in het Belgische Brugge. Partners en deskundigen op het gebied van rampenmanagement komen hier bijeen. Op het programma staan oefeningen voor grensoverschrijdende samenwerking in geval van een crisis.

In een workshop wordt uitleg gegeven over verschillende Relative's Administration Systems die het mogelijk maken om familie en vrienden van slachtoffers na een ramp op crisis sneller te kunnen informeren.

Op 29 en 30 mei vinden er trainingen en oefeningen plaats op het gebied van virtuele interregionale crisis, VIREX 00. Tijdens deze oefeningen zullen verschillende noodsituaties aan bod komen, die het grensoverschrijdend management in Litou-wen, Rusland, Roemenië, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland (de deelnemers aan het project) beslaan. Dit is een voorbereiding op twee andere oefeningen die later in 2006-2007 zullen plaatsvinden.

Aangezien de oefeningen virtueel zijn, worden de hulp-verlenende instanties niet feitelijk opgeroepen én zullen de noodmanagement teams van verschillende landen niet op één locatie noodzakelijkerwijs bijeen komen.

Sprekers en deskundigen uit de AWARE partnerlanden presenteren tijdens een workshop op 1 juni de Relative’s Administration Systems (RAS). Dit zijn verschillende bestaan-de systemen die worden gebruikt voor de administratie en registratie van slachtoffers bij rampen. Hiermee worden overheden in staat gesteld familie en vrienden van de slachtoffers te informeren over de huidige verblijfplaats na een ramp.

Binnen het AWARE project wordt onderzocht hoe bestaande systemen van de deelnemende regio’s en de rest van Europa kunnen worden ingezet. Met de aanbevelingen wordt een systeem ontworpen dat slachtoffers elektronisch kan regi-streren waardoor traceren mogelijk wordt. Zo’n innovatief systeem is zeker een noodzaak tijdens grootschalige rampen, vooral in grensoverschrijdende gebieden.

Rampen van natuurlijke of menselijke oorzaak zijn regio en zelfs landsgrensoverschrijdend. Een goede samenwerking en communicatie tussen verantwoordelijke lokale en regionale overheden én de hulpverlenende instanties zijn van cruciaal belang om de gevolgen van de rampen zo snel mogelijk verder te voorkomen of te bestrijden. Bovendien is het belangrijk burgers te informeren over de mogelijke risico’s en hen de noodzakelijke informatie te geven hoe te handelen tijdens ram-pen.

Het project AWARE richt zich op bewustwordingscommunicatie en internationale samenwerking tussen Europese regio’s in geval van een ramp of ernstig ongeval.

AWARE is een Interreg IIIc-project, tien partners, afkomstig uit zeven verschillende landen, nemen aan het project deel.

Het betreft een samenwerking tussen zowel (nieuwe) Europese lidstaten als landen die niet tot de EU behoren. De deelnemers zijn: Provincie Zeeland, Nederland (Projectleider), Provincie Oost-Vlaanderen, België; Provincie West-Vlaanderen, België; Taurage, Litouwen; Kent, Verenigd Koninkrijk; Essex, Verenigd Koninkrijk; Oradea, Bihor, Roemenië; Hajdú-Bihar, Hongarije; Arad, Roemenië; Sovetsk, Rusland;.
Provincie:
Tag(s):