maandag, 16. oktober 2006 - 13:38

Oefening Kamper Hoogwaterbrigade op tv

Kampen

Het RTV Oost-programma Alert van donderdagavond 19 oktober gaat over veiligheid en water en is voor een belangrijk deel gevuld met beelden van de proefsluiting van de Kamper waterkering. In de laatste week van september oefende de Hoogwaterbrigade van het Waterschap Groot Salland in het omhoog zetten van klepkeringen, het plaatsen van schotbalken en het handmatig omhoog hijsen van hefschuiven. Tevens trainde de brigade het aanbrengen van vloedplanken en afdichtplaten van ventilatieroosters en kelderruimtes. De uitzending begint om 18.40 uur en wordt om de twee uur herhaald.

De beelden tonen hoe het sluiten van de waterkering in z'n werk gaat en hoe de eerste inzet van de speciaal ontwikkelde 'hoogwatercontainers' verliep. Deze containers werden op maat ontwikkeld voor het vervoer van de onderdelen waarmee de oude Hanzestad, maar ook het achterliggende gebied tot aan Elburg, hermetisch wordt afgesloten voor hoogwater.

Losse elementen
De 'Waterkering Kampen-Midden' is in totaal zo'n twee kilometer lang. Over een afstand van ruim anderhalve kilometer is de oude stadsmuur geschikt gemaakt als waterkering.

Op plaatsen waar straten en pleinen de muur onderbreken, bestaat de kering uit losse elementen die bij (dreigende) hoge waterstanden afgesloten moeten worden. In totaal telt de kering 84 beweegbare elementen. Daarnaast moeten op 220 plaatsen waterkerende voorzieningen in of aan woningen worden geplaatst om een geheel sluitende waterkering te realiseren. Middels jaarlijkse oefeningen houdt het waterschap de procedures en de organisatie van het sluiten van de kering up to date.

Hoogwaterbrigade
De Hoogwaterbrigade van het Waterschap Groot Salland is speciaal in het leven geroepen voor de waterkering in Kampen en bestaat uit 200 vrijwilligers. Deze brigade kan bij dreigend hoog water snel worden gemobiliseerd met behulp van een telefonisch alarmeringssysteem.
Provincie:
Tag(s):