maandag, 11. september 2006 - 13:47

Olietanker waarschijnlijk oorzaak stankoverlast

Amsterdam

Een olietanker in de buurt van de Rotterdamse haven is waarschijnlijk de oorzaak van de stankwolk die vorige week over de Bollenstreek en de omgeving van Amsterdam trok. Het schip is inmiddels gelost in de haven. Dit heeft het ministerie
van Verkeer & Waterstaat bekendgemaakt.

De oorzaak van de stank was waarschijnlijk het automatisch ontluchten van de olietanks. Door het warme weer van afgelopen dagen ontstond overdruk in de tanks. Hierdoor traden de noodventielen in werking. Dit is een standaard veiligheidsvoorziening.

Ongewoon bij deze tanker was de hoeveelheid stank die hiermee gepaard ging. In de tanks van het schip zat een soort aardolie waarbij kleine hoeveelheden H2S (= waterstofsulfide) kunnen zijn vrijgekomen. Waterstofsulfide staat bekend om stank die het kan veroorzaken.

Na de eerste klachten hebben verschillende regionale brandweerkorpsen luchtmetingen gedaan. De brandweer heeft geen gevaarlijke stoffen gemeten. Daarnaast heeft een meetwagen van het RIVM in opdracht van de VROM-Inspectie dinsdag en woensdag metingen gedaan en geen gaswolk aangetroffen.

Aan de hand van de windrichting en het gebied van de klachten heeft de Kustwacht getracht de bron te lokaliseren. Diverse vaartuigen van politie, Kustwacht en het havenbedrijf Rotterdam zijn ingezet om de bron op te sporen. Ook heeft de Kustwacht een oproep gedaan aan schepen in de omgeving om alert te zijn.

Bewoners van de Bollenstreek en de omgeving van Amsterdam klaagden over misselijkheid, klachten aan de luchtwegen en prikkelende ogen. Op basis van de locatie van het schip, de vergelijkbare klachten van de bemanning van het schip van de Kustwacht en de windrichting is het zeer aannemelijk dat de bewuste olietanker de oorzaak was van de stankoverlast.
Provincie:
Tag(s):