woensdag, 1. februari 2006 - 22:27

Olympisch Steunpunt Twente stopt

Enschede

Met ingang van 1 februari 2006 is het Olympisch Steunpunt Twente opgeheven en is Sport Support Twente opgericht. Er zullen in eerste instantie geen veranderingen plaatsvinden van de taken en bevoegdheden. Na vele verdienstelijke jaren is de heer Wolter Kluivers als sportarts verbonden aan het Sport Medisch Adviescentrum Oost binnen het bestuur vervangen door mevrouw Gekie Meins, orthopedisch chirurg met als aandachtsgebied sport en traumatologie en tevens clubarts van een betaalde voetbalorganisatie.

Donderdag zal een nieuwe samenwerkingsvorm tussen NOC*NSF, Sportraad Overijssel en Sport Support Twente van start gaan onder de naam Olympisch Netwerk Twente.

In dit netwerk zetten bovengenoemde organisaties zich in voor versterking van sportverenigingen, talentontwikkeling en de begeleiding van topsporters. Door samen te werken in het Olympisch Netwerk Twente kunnen de organisaties elkaar versterken in doelstelling, ambitie en uitvoering voor zowel de top- als breedtesport voor de hele regio Twente.

De ondertekening zal geschieden door de heer L.B. Kobes (Sportraad Overijssel), de heer W.J. Nieuwland (Sport Support Twente) en mevrouw Erica Terpstra (NOC*NSF). Tevens zal het logo van het Olympisch Netwerk Twente worden onthuld.

Donderdag 2 februari is hét sportdebat van Twente op de Universiteit Twente. Erica Terpstra treedt op als scherprechter en Tom van ’t Hek is discussieleider. Het merendeel van de Twentse sportwethouders doet mee in het debat. Met dit sportdebat vervolgt NOC*NSF haar verkiezingscampagne richting de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006.

Centrale vraag in het debat is: Wat wordt de inzet van de gemeente op het gebied van sport in het nieuwe Collegeprogramma?
Provincie:
Tag(s):