dinsdag, 17. oktober 2006 - 12:36

OM publiceert meerjarenplan �Perspectief op 2010“

Den Haag

Het openbaar ministerie (OM) zal de komende jaren de nadruk leggen op zes thema’s: fraude, cybercriminaliteit, ontneming/afnemen van door misdaad verkregen gelden, internationale samenwerking, criminele allochtone jongeren en discriminatie. Daarnaast zullen onderwerpen als jeugddelinquentie, veelplegers, geweld, terrorisme, hennepteelt en georganiseerde misdaad (waaronder mensenhandel in het bijzonder) onverminderd de aandacht van het OM krijgen.

Dat staat in het vandaag verschenen Perspectief op 2010, het meerjarenplan van het OM. In het meerjarenplan worden de keuzes en aandachtspunten in beleid en uitvoering van het OM voor de komende vier jaar aangegeven. ‘Verbinding met de samenleving’ is het centrale thema van het meerjarenplan. Of het nu gaat om de prioriteiten bij de misdaadbestrijding, de communicatie over strafzaken of de keuze voor de meest effectieve reactie op een strafbaar feit: steeds dient het OM actief de dialoog met de samenleving en de burger te zoeken.
Provincie:
Tag(s):