maandag, 18. december 2006 - 11:15

OMO kiest nieuwe lokatie voor VMBO-school

Eindhoven

De Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) heeft de Piuslaan aangewezen als locatie voor de nieuwe vmbo-school van OMO in Eindhoven. Om plaats te bieden aan de geplande nieuwbouw zal het huidige complex van Pleincollege De Burgh volledig worden gesloopt. De nieuwbouw van een ongedeelde vmbo-school aan de Piuslaan is naar de opvatting van de Raad van Bestuur een structurele aanvulling op reeds lopende initiatieven op het gebied van vernieuwing van de wijk, en sluit aan bij opvattingen van de gemeente met betrekking tot ontwikkeling van dit stadsdeel.

Het voorlopige programma van eisen voor de school, zoals dat in januari 2006 aan de gemeente is aangeboden, richt zich op aansprekende nieuwbouw die volledig recht doet aan het innovatieve karakter van het geplande onderwijs.

Eerder dit jaar besloot de gemeenteraad om, mede in het licht van de overeenstemming tussen betrokken schoolbesturen over de toekomst van het vmbo in Eindhoven, drie nieuwe gebouwen voor ongedeeld vmbo te bekostigen. Het voorlopige programma van eisen voor de nieuwbouw aan de Piuslaan kan rekenen op steun van de gemeente. De Raad van Bestuur zal de komende maanden in nauwe samenwerking met de gemeente, de uitwerking van de plannen verder gestalte geven.

OMO is het schoolbestuur van 45 scholen in Noord-Brabant.
Provincie:
Tag(s):