woensdag, 11. januari 2006 - 10:23

Onderdirecteur CPB vertrekt

Den Haag

Drs. T.H. van Hoek, thans één van de twee onderdirecteuren van het Centraal
Planbureau, wordt per 1 april 2006 directeur van het Economisch Instituut voor de
Bouwnijverheid (EIB) te Amsterdam. Hij sluit dan een lange carrière bij het CPB
af. Na achttien jaar planbureau vindt hij het tijd voor een nieuwe uitdaging.

Taco van Hoek (45 jaar) heeft sinds 1987 in diverse functies bij het planbureau gewerkt,
onder meer op de terreinen monetaire economie, de dienstensector en Economie en fysieke
omgeving. Sinds januari 2001 is hij onderdirecteur.
Als onderdirecteur was Taco van Hoek onder meer verantwoordelijk voor de interne
organisatie van het CPB. Onder zijn leiding is in 2004 een nieuwe organisatiestructuur
ingevoerd om flexibeler te kunnen inspringen op nieuwe onderzoeksbehoeften. Daarbij is
het planbureau ook meer projectmatig gaan werken.
Provincie:
Tag(s):