woensdag, 20. december 2006 - 16:02

Ondernemers en overheden gaan opnieuw de uitdaging aan

Friesland

Donderdag 21 december om 13.00 uur, wordt het convenant ondertekend waarmee de provincie Fryslân en de vijf A7-gemeenten de samenwerking als van de economische kernzone A7 Zone landstad Fryslân voortzetten.

Gedeputeerde T. Baas en de burgemeesters De Jonge (Heerenveen), Heldoorn (Opsterland), Middel (Smallingerland), Brok (Sneek) en Kuiper (Skarsterlân) zetten hun handtekening onder het convenant.

Het nieuwe convenant heeft een looptijd van 2007 tot 2013. Daarin zijn afspraken gemaakt over onder meer de ruimtelijk-economische ontwikkelingen voor dit voor Fryslân belangrijke gebied. De A7-Zone is de best presterende zone in Noord Nederland en kent de hoogste groei in uitgifte van bedrijfslocaties en werkgelegenheidsgroei.

De bij de ondertekening van het convenant aanwezige bestuurders zijn beschikbaar voor een reactie. Ook de Ondernemersfederatie A7 Zone Landstad Fryslân is aanwezig bij de ondertekening.
Provincie:
Tag(s):