woensdag, 31. mei 2006 - 18:07

Ondernemings-raad krijgt gelijk in conflict werktijden

Leeuwarden

Het hof van Leeuwarden is van mening dat Arriva in januari 2005, zonder instemming van de ondernemingsraad, een nieuwe werktijdregeling voor buschauffeurs ingevoerd en daarvoor de vervangende toestemming van de kantonrechter verkregen. In hoger beroep heeft het hof deze vervangende toestemming alsnog geweigerd.

Het hof is van oordeel dat de ondernemingsraad op het punt van de pauzeregeling, de maximale werktijd en de vraag of de chauffeur in werktijd zijn tas mag opbergen, steekhoudende bezwaren had tegen de nieuwe werktijdregeling, waaraan de kantonrechter te licht is voorbijgegaan.

Het hof vindt dat Arriva en de ondernemingsraad terug moeten naar de onderhandelingstafel. Aangezien de ondernemingsraad wel met een aantal onderdelen van de nieuwe diensttijdregeling had ingestemd, acht het hof het te vergaan om Arriva te verbieden, op straffe van verbeurte van een dwangsom, verder gebruik te maken van de nieuwe diensttijdregeling en Arriva te dwingen terug te vallen op het voor 2005 gehanteerde systeem. Dit zou ook te grote gevolgen hebben voor de mogelijkheid om de bussen volgens de dienstregeling te laten rijden.
Provincie:
Tag(s):