vrijdag, 17. maart 2006 - 17:38

Ondertekening convenant project Streetwise

Duiven

Op 16 maart jl. hebben burgemeester H.J. Zomerdijk en de unitchef van het district Rivierenland-Oost, de heer H.C.A. Wilbrink, het convenant voor het project Streetwise ondertekend. De gemeente Duiven, de politie Rivierenland-Oost en het jongerenwerk werken samen in dit project. Een gezamenlijk Plan van Aanpak is de basis van het convenant.

De heer B. Hansen, voorzitter Stichting Jongeren Opbouwwerk Duiven JOD en sociaal-cultureel werk (Stichting Buurt Opbouwwerk Duiven Zuid BODZ) heeft het Plan van Aanpak ondertekend namens het jongerenwerk.

Met het project Streetwise werken gemeente, jongerenwerk en politie nauw samen om - door uitwisseling van informatie- jeugdgroepen en overlast/hinder in de buurt goed in kaart te kunnen brengen. Daarna wordt een structurele en integrale aanpak bepaald. Verwachting is dat door de aanpak van Streetwise jongeren worden gemotiveerd om zich op een positieve manier te gedragen en het veiligheidsgevoel onder de bevolking van de gemeente Duiven toeneemt.

Het project Streetwise richt zich vooral op jongeren die overlast en/of schade veroorzaken en criminele groepen, maar ook op melders. Wanneer sprake is van een overlastgevende groep worden jongeren geconfronteerd met de gevolgen en gestimuleerd hun gedrag te veranderen. Ouders worden geïnformeerd door middel van een brief van de gemeente. Als blijkt dat de interventies niet helpen en/of er sprake is van een criminele groep, dan volgt een repressieve aanpak door de politie.

Kracht van het project is dat gemeente, jongerenwerk en politie regelmatig met elkaar overleggen om een geschikte aanpak voor individuele jongeren maar ook voor groepen vast te stellen. De ambulante jongerenwerker en de gebiedsagent vervullen daarbij een cruciale rol in het contact met de jongeren. Maar ook burgers hebben een belangrijke rol. Zij kunnen overlast melden bij de politie, indien er echt direct optreden is gewenst, maar ook melding doen bij de gemeente via: www.duiven.nl/streetwise.
Provincie:
Tag(s):