vrijdag, 24. maart 2006 - 11:50

Ondertekening prestatieafspraken woningmarkt

Renkum

Burgemeester P.M. Bruinooge van de gemeente Renkum en de heer R.A.A. Jansen, voorzitter van de Raad van Bestuur van woonstichting Vivare, tekenen op dinsdag 28 maart om 14.30 uur in het gemeentehuis van Renkum de prestatieafspraken over de woningmarkt in de gemeente Renkum.

Wethouder F. Ravestein, portefeuillehouder Volkshuisvesting en mevrouw J.R. Siemerink, vestigingsmanager van Vivare in Renkum, zullen hierbij eveneens aanwezig zijn.

Prestatieafspraken worden tussen de gemeente en de woonstichting gesloten om daarmee vast te stellen wat beide partners aan inspanningen zullen leveren op het gebied van de huisvesting. Zowel de gemeente als de woonstichting Vivare acht het van belang dat het prettig en veilig wonen is binnen de gemeente Renkum.

De gemeente vindt het belangrijk dat er keuze is op de woningmarkt door bijvoorbeeld de bouw van nieuwe woningen, maar ook door het bevorderen van doorstroming van de huurders.

Vivare wil ook een gezonde en evenwichtige woningmarkt waar vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming zijn en de inwoners van de gemeente in staat worden gesteld om hun woon- en leefsituatie zelf vorm te geven.

Om dit voor elkaar te krijgen worden afspraken gemaakt over het functioneren van de woningmarkt, over wonen, welzijn en zorg, het woon-milieu en de leefbaarheid, de financiën en monitoring van de ontwikkelingen op woongebied. Vivare behoudt een kernvoorraad van 2800 betaalbare woningen in Renkum en bouwt 100 nieuwe woningen. Vivare voorziet bovendien al haar woningen van inbraakwerend hang- en sluitwerk.

Na een periode van overleg over de invulling van deze afspraken zijn de gemeente Renkum en de woonstichting Vivare op het punt gekomen, deze afspraken op een feestelijke wijze te ondertekenen en daarmee ook aan de gemeente Renkum kenbaar te maken welke inspan-ningen worden geleverd op het gebied van volkshuisvesting.
Provincie:
Tag(s):