woensdag, 22. februari 2006 - 11:48

Ondertunneling van minister

Maastricht

Woensdagochtend hebben Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat, deputé Vestjens van de Provincie Limburg, burgemeester Leers van Maastricht en waarnemend burgemeester Dejong van Meerssen, in het stadhuis het akkoord voor de gezamenlijke financiering van een ‘brede’ A2 tunnel met 2x3 rijstroken plus weefvakken ondertekend.

In de Bestuursovereenkomst tussen genoemde vier partijen van 2003 was een kostenraming van € 360 mln voorzien. Het gezamenlijk aanvullend bestuurlijk akkoord, dat vandaag ondertekend is, gaat uit van een projectbudget van € 631,3 mln. Dit omvat € 499 mln van het Rijk, € 87,7 mln van Maastricht, € 1 mln van Meerssen en € 43,6 mln van de Provincie Limburg. Hogere mobiliteitsverwachtingen zijn aanleiding geweest om ook bredere tunnelvarianten te onderzoeken.

De toekomstige ondertunneling van de huidige N2/A2-stadstraverse wordt straks gebruikt door automobilisten die op doorreis zijn (doorgaand verkeer) én automobilisten die in
Maastricht zèlf moeten zijn (bestemmingsverkeer). Naast extra kosten voor een bredere tunnel van 2x3 rijstroken plus weefvakken waren vraagstukken en risico’s rond lucht-kwaliteit, grondwaterstromen en bodemgesteldheid door de A2-projectorganisatie, en het in de projectraming opnemen van de kosten voor de planfase aanleiding tot verhoging van het projectbudget.

Project A2 Maastricht is een combinatieproject voor infrastructuur én gebiedsontwikkeling; één plan voor stad en snelweg. A2 Maastricht staat voor een goed bereikbare stad en omgeving, verbetering van de leefomgeving en stedelijke
vernieuwing langs de A2-passage.

Het is de eerste keer in Nederland dat verplichte procedures van tracéwet, bestemmingsplannen en aanbesteding zoveel mogelijk parallel worden doorlopen. Deze ‘vervlechting’ van procedures is erop gericht marktpartijen zo vroeg mogelijk in te schakelen om in onderlinge concurrentie het beste plan te maken voor een van tevoren vastgesteld budget.
Provincie:
Tag(s):