donderdag, 15. juni 2006 - 11:24

'Onderwatersport in de Oosterschelde'

Oosterschelde

Rijkswaterstaat heeft samen met Provincie Zeeland en Korps landelijke politiediensten (waterpolitie) een nieuwe folder 'Onderwatersport in de Oosterschelde' gemaakt. Deze folder wordt op donderdag 15 juni 2006 door de makers aangeboden aan de Nederlandse Onderwatersport Bond. Jaarlijks komen vele tienduizenden sportduikers naar de provincie Zeeland om te duiken in de Oosterschelde. De Oosterschelde staat immers bekend om de vele schitterende en unieke planten en dieren.

Maar waar mag nu eigenlijk wel en waar mag nu niet in de Oosterschelde worden gedoken?

Om een en ander inzichtelijk te maken is door Rijkswaterstaat Zeeland, Provincie Zeeland en Korps landelijke politiediensten (waterpolitie) de folder 'Onderwatersport in de Oosterschelde' gemaakt.

In deze folder wordt een uiteenzetting gegeven van de belangrijkste spelregels, de verboden duikgebieden en interessante duiklocaties. De folder verschijnt in een oplage van 100.000 exemplaren en wordt onder meer verspreid via de Nederlandse bladen Onderwatersport en Duiken en via het Vlaamse blad Hippocampus. Daarnaast zal de folder op diverse punten in Zeeland verkrijgbaar zijn zoals bij de duikshops en de regionale VVV-kantoren.
Provincie:
Tag(s):