dinsdag, 28. maart 2006 - 14:37

Onderwijs-ID'ers krijgen kans op baan

Den Haag

ID'ers in het primair onderwijs voor wie in 2006 ontslag dreigt, krijgen kans op een reguliere baan. Het gaat om die ID'ers voor wie gemeente of school nog geen oplossing heeft gevonden en die tussen de wal en het schip dreigen te raken.

Door in dienst te treden bij een mobiliteitsbureau kunnen de met ontslag bedreigde ID'ers aan het werk blijven. Dit dankzij een constructie die is ontwikkeld door het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) en het Participatiefonds (PF), twee organisaties die werken voor de gezamenlijke werkgevers en werknemers in het onderwijs.

De ID'ers in het primair onderwijs krijgen de mogelijkheid om vanaf 1 augustus 2006 een baan van twee jaar bij een mobiliteitsbureau te aanvaarden. In deze periode bemiddelt dit bureau de ID'er intensief naar een nieuwe baan. Zolang deze niet gevonden is, blijft de ID'er aan het werk op de school. De school betaalt hiervoor een vijfde deel van de salariskosten.

Het mobiliteitsbureau garandeert aansluitend de doorstroom naar een reguliere baan van minimaal een jaar voor 25 procent of meer van de ID'ers.
Provincie:
Tag(s):