maandag, 18. september 2006 - 10:42

Onderzoek alcohol en drugsgebruik onder jongeren

Gelderland

De gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar, Rijnwaarden, Lingewaard en Overbetuwe gaan gezamenlijk onderzoek doen naar het gebruik van alcohol en drugs door jongeren. Deze gemeenten maken zich zorgen over de toename van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. De toename wordt door verschillende instanties gesignaleerd.

Landelijke en regionale onderzoeken bevestigen globaal dezelfde trend. Daarom zijn de zes gemeenten een intergemeentelijke samenwerking gestart. Een van de eerste stappen in dit samenwerkingstraject is het onderzoek om een helder beeld te krijgen van de ernst van de problematiek in deze regio.

Hoofddoel van het onderzoek is de aard en omvang in kaart te brengen van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar in de zes gemeenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Bureau Boekhoorn Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (BBSO) in Nijmegen. Behalve een enquête onder jongeren worden er interviews met zogenoemde sleutelinformanten gehouden.

De enquête wordt zowel schriftelijk als digitaal aangeboden. Komende week krijgen de steekproefsgewijs geselecteerde jongeren de enquêteformulieren toegezonden. Deelnemers maken kans op twee bioscoopkaartjes. Onderzoeksbureau BBSO verwerkt de gegevens vertrouwelijk en anoniem. Een ander onderdeel van het onderzoek, is het interviewen van zogenoemde sleutelinformanten.

Op grond van expertise worden daarvoor mensen uit diverse instellingen en beroepssectoren benaderd. Hun visie en kennis zorgen voor een breder beeld van de situatie. De uiteindelijke onderzoeksresultaten moeten leiden tot een gedegen inzicht in de problematiek en vervolgens leiden tot goede beleidsuitgangspunten.

De resultaten zullen samen met de conclusies en aanbevelingen de basis vormen voor de integrale aanpak van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Het streven is om in maart 2007 de resultaten van het onderzoek bekend te maken.
Provincie:
Tag(s):