vrijdag, 20. oktober 2006 - 11:46

Onderzoek brede school De Borgstee

Slochteren

Om verder vorm te geven aan de ontwikkeling van De Borgstee als brede school zal de gemeente Slochteren een beroep doen op de medewerking van de inwoners van Harkstede, Scharmer en Woudbloem. Een brede school is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen.

Doel van het samenwerkingsverband en ook van de brede school De Borgstee, is om de ontwikkelingskansen van de kinderen van 0 tot 12 jaar te vergroten. Om de brede school verder vorm te geven is de hulp nodig van de (toekomstige) klanten van De Borgstee.

Daarom start de gemeente een onderzoek om de wensen en behoeften van kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen, de ouders, buurtbewoners en organisaties van De Borgstee, betreffende de te ontwikkelen activiteiten in het kader van de brede school in kaart te brengen.

In de week van 23 oktober t/m 27 oktober krijgen de inwoners van Harkstede, Scharmer en Woudbloem de vragenlijst ‘onderzoek De Borgstee Harkstede’ in de brievenbus. Mocht u niet woonachtig zijn in één van de genoemde dorpen, maar wel graag uw wensen en behoeften over de brede school kenbaar willen maken, dan kunt u de vragenlijst ook via de verschillende organisaties van De Borgstee krijgen.

De vragenlijsten voor de kinderen zullen tijdens schooltijd worden uitgedeeld en onder begeleiding van een leerkracht worden ingevuld. Alle vragenlijsten zijn ook via www.slochteren.nl) te vinden en kunnen vanaf 23 oktober tot uiterlijk 13 november digitaal ingevuld en verzonden worden.

In De Borgstee zijn de basisscholen OBS Driespan en GBS Eben Haëzer, peuterspeelzaal De Blokkendoos, kindercentrum Skippy, de bibliotheek, het consultatiebureau en de sporthal gehuisvest.
Provincie:
Tag(s):