maandag, 13. maart 2006 - 17:29

Onderzoek Jeugdmonitor Zeeland

Maandag startte het onderzoek Jeugdmonitor Zeeland onder leerlingen in groep 6 van de basisscholen in Zeeland. Kinderen in de leeftijd van 9-10 jaar moeten een digitale vragenlijst invullen. Aan het onderzoek doet 82% van de 271 basis-scholen mee. De onderwerpen uit de vragenlijst zijn vrije tijd, gezondheid, pesten, politie, school, thuis, vrienden, geld, dingen die niet mogen, de buurt en de achtergronden van het kind.

De basisscholen hebben van 13 maart tot en met 31 maart 2006 de tijd om mee te doen aan het onderzoek. De planning is dat eind mei de uitkomsten voor de gemeenten en scholen bekend zijn. Nog voor de zomervakantie verschijnt een themarapport met de uitkomsten op hoofdlij-nen.

Het belangrijkste kanaal voor het bekend maken van de verzamelde gegevens is de website www.jeugdmonitorzeeland.nl.

In 2003 is dezelfde enquête uitgevoerd onder kinderen van groep 6. Toen deed 66% van de Zeeuwse basisscholen mee. Door herhaling van het onderzoek kan de Jeugdmonitor Zeeland ontwikkelingen en trends in beeld brengen. Een verschil met de enquête in 2003 is dat de scholen de keuze hebben om ook kinderen uit groep 7 en 8 de vragenlijst te laten invullen. Voor kleinere basisscholen betekent dit dat er op schoolniveau meer informatie beschikbaar komt.

De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die op het gebied van jeugd werkzaam zijn. De Jeugdmonitor Zeeland, onderdeel van de sector Onderzoek & Advies van Scoop, brengt de leefwereld van de Zeeuwse jeugd in kaart door gegevens te verzamelen over kinderen en jongeren van 0 tot en met 23 jaar. De primaire doelstelling is het voorzien in gegevens en informatie ter ondersteuning van jeugd- en onderwijsbeleid van gemeenten, provincie en jeugdmonitorpartners.
Provincie:
Tag(s):