dinsdag, 1. augustus 2006 - 12:12

Onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik onder jongeren

Duiven

Samen met een aantal gemeenten in de regio heeft de gemeente Duiven een subsidie van de provincie ontvangen om onderzoek te doen naar het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Het onderzoek richt zich op jongeren van 12 tot en met 24 jaar en vindt nog in 2006 plaats.

De politie Rivierenland constateert dat bij uitgaansgeweld steeds vaker alcohol of drugs in het spel zijn. Doel is het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak. De betrokken gemeenten zijn: Lingewaard, Overbetuwe, Westervoort, Zevenaar, Rijnwaarden en Duiven.

Een bureau doet gericht onderzoek naar de aard en omvang van de problematiek in het politiedistrict. Op basis van de uitkomsten wordt een aanpak ontwikkeld. Naar verwachting krijgt deze in de eerste helft van 2007 vorm. In de Duivense nota Lokaal gezondheidsbeleid 2004-2007 “Zorgen voor gezondheid� is beperking van problematisch drugsgebruik onder jongeren een speerpunt.

Voor dit onderzoek is door de gemeente Duiven (mede namens de gemeenten Westervoort en Rijnwaarden) een subsidie van € 20.000,- aangevraagd bij de provincie Gelderland. Het betrof een subsidieregeling voor het stimuleren van integraal veiligheidsbeleid.

Op 11 juli 2006 werd bekend dat Gedeputeerde Staten het subsidieverzoek hebben ingewilligd.
Provincie:
Tag(s):