woensdag, 8. februari 2006 - 18:12

Onderzoek naar dienstverlening door gemeente

Ommen

Dit jaar wordt onder de burgers van de gemeente Ommen een onderzoek gehouden naar de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in het burgerjaarverslag 2005. Als de raad akkoord gaat om het benodigde budget beschikbaar te stellen wil burgemeester Ten Oever dit onderzoek elke twee jaar laten uitvoeren.

Burgemeester Ten Oever is blij dat er een onderzoek gaat plaatsvinden. “Door weer te onderzoeken wat de inwoners van de gemeente vinden van de dienstverlening, wordt meer inhoud gegeven aan mijn jaarlijkse verslag. Daarin hoort immers de kwaliteit van de dienstverlening voor het voetlicht te komen�, aldus de burgemeester.

Voor het eerste en tweede burgerjaarverslag is onderzoek gedaan naar de dienstverlening van de gemeente. Deze burgerjaarverslagen verschenen als een brochure in een beperkte oplage.
De kosten om een onderzoek te laten uitvoeren zijn behoorlijk. In 2003 en 2004 was dit jaarlijks € 5.200. Dat was voor de gemeenteraad een reden om in 2004, vanwege de noodzakelijke bezuinigingen, aan te geven dat het burgerjaarverslag op een goedkopere wijze moest worden opgezet en het onderzoek werd geschrapt.

In 2005 is het jaarverslag van de burgemeester daarom in het Ommer Nieuws verschenen en is het onderzoek achterwege gebleven. Uit reacties op het jaarverslag bleek echter dat sommige lezers en de besturen van de politieke partijen het ontbreken van een monitoring naar de kwaliteit van de dienstverlening als een gemis ervaren. Reden voor Ten Oever om na te gaan wat de kosten zijn als toch weer een onderzoek onder de bewoners van gemeente Ommen wordt gehouden en voor een andere lay-out wordt gekozen.
De kosten van het onderzoek worden geraamd op € 5.200, terwijl het extra bedrag voor een andere opzet van het burgerjaarverslag wordt geraamd op € 2.300. Dit bedrag is opgebouwd uit ontwerp- en drukkosten, kosten voor verzending en inzet ambtelijke uren.

In de vergadering van 2 maart aanstaande doet de gemeenteraad een definitieve uitspraak of het budget voor het onderzoek en lay-out beschikbaar wordt gesteld.
Provincie:
Tag(s):