woensdag, 1. februari 2006 - 12:56

Onderzoek naar drugsgebruik van jongeren

Politie Zeeland heeft onderzoek gedaan naar het drugsgebruik onder jongeren op Schouwen-Duiveland. Daarbij stuitte zij op een 20-tal jongens en meisjes in de leeftijd van 13 tot 17 jaar die regelmatig speed, xtc-tabletten en cocaïne gebruikten. Tegen zes van hen is proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van de opiumwet (dealen). Deze zaken worden ter beoordeling voorgelegd aan de officier van justitie.

Medio 2005 kreeg de politie signalen vanuit de gemeenteraad en enkele dorpsraden over drugsgebruik door jongeren uit Zierikzee, Nieuwerkerk, Bruinisse, Sirjansland en Oosterland. De alarmerende berichten kregen meer betekenis na de aanhouding van een 17-jarige Schouwse jongen op verdenking van handel in drugs. Hiermee kwam de zaak aan het rollen.

Een speciaal onderzoeksteam van de wijkpolitie Schouwen-Duiveland stuitte uiteindelijk op de eerder genoemde 20 jongeren.

Al deze jongens en meisjes zijn door de wijkpolitie benaderd en gehoord over eventueel drugsgebruik. Uit de verhoren rijst het vermoeden dat een aantal jongeren te maken heeft met een verslavingsprobleem. In het onderzoek is contact geweest met de afdeling preventiezorg van Emergis (voormalige ZCAD).

De ouders van de kinderen kregen allen een brief van de wijkpolitie met informatie over deze hulpverlenings-mogelijkheid. Een aantal jongeren heeft inmiddels hulp gezocht bij hun huisarts.

De indruk bestaat dat de drugs voornamelijk in het uitgaansleven en op feestjes werden verhandeld en gebruikt. De politie heeft geen aanwijzingen dat er op scholen gedeald is.

Het onderzoeksteam is nog operationeel. Gekeken wordt of datgene wat aan de oostkant van Schouwen-Duiveland is aangetroffen mogelijk ook op de rest van het eiland speelt
Provincie:
Tag(s):