woensdag, 1. maart 2006 - 11:25

Onderzoek naar gevolgen bombardement

De Radboud Universiteit Nijmegen begint deze zomer met een wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van het vergissingsbombardement van 22 februari 1944 voor Nijmegen. De universiteit stelt een ervaren historicus van de Faculteit der Letteren beschikbaar om te onderzoeken hoe Nijmegen de tragiek van die gebeurtenis in de loop van zestig jaren heeft verwerkt.

Op 22 februari 1944 werd Nijmegen zwaar getroffen door bommen van Amerikaanse vliegtuigen die terugkeerden van een missie in Duitsland. Het bombardement, waarbij zo’n achthonderd dodelijke slachtoffers vielen, wordt jaarlijks herdacht. Dit jaar nam voor het eerst in 62 jaar ook een afvaardiging van de Amerikaanse ambassade deel aan de plechtigheid.

Op initiatief van de gemeente Nijmegen deed het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in 2004 een bronnenonderzoek naar de oorzaken van het bombardement. Het NIOD stelde vorig jaar definitief vast dat het om een dramatische vergissing ging en dat een nieuw wetenschappelijk onderzoek niet nodig is.

Het college van burgemeester en wethouders nam deze conclusie over. Op advies van de begeleidingscommissie Bombardement Nijmegen 1944 zocht de gemeente wel naar partners om een onderzoek mogelijk te maken naar de wijze waarop Nijmegen met de gevolgen van het bombardement is omgegaan.

De wetenschappelijk verantwoorde studie wordt gepresenteerd als een publieksboek voor de Nijmeegse gemeenschap. Het Gelders Archief zoekt in samenwerking met andere partijen naar financiële middelen om de mogelijke exploitatietekorten van de publicatie te dekken.

De studie besteedt aandacht aan de verschillende aspecten van het vergissingsbombardement. De rol van het bestuur in de politiek komt aan de orde. Daarnaast gaat het onderzoek in op de publieke opinie en de rol van de lokale media in de loop van de tijd. Ook de sociaal-psychologische aspecten komen ruimschoots aan de orde. De vergelijking tussen Nijmegen en andere steden die door soortgelijke bombardementen werden getroffen, wordt eveneens gemaakt.

De studie is gebaseerd op archiefmateriaal, mondelinge getuigenissen en interviews. Het onderzoek zal 18 maanden duren en gebeurt onder de verantwoordelijkheid van prof. dr. Remieg Aerts, hoogleraar politieke geschiedenis. Het streven is om het boek op 22 februari 2008 te presenteren.
Provincie:
Tag(s):