zaterdag, 25. november 2006 - 11:16

Onderzoek naar TBC besmettingen

Borne

Bij een vrouw uit Twente is recent een besmettelijke vorm van longtuberculose vastgesteld. De vrouw is onlangs in twee verschillende ziekenhuizen behandeld en in een derde ziekenhuis frequent op bezoek geweest. In deze drie ziekenhuizen worden contactonderzoeken gestart om besmettingen uit te sluiten.

In de afgelopen maanden is de vrouw, bij wie later longtuberculose is vastgesteld, opgenomen geweest in het Twenteborg ziekenhuis te Almelo en het Universitair Medisch Centrum te Groningen. Ook heeft zij meerdere keren de afdeling Neonatologie in Medisch Spectrum Twente te Enschede bezocht. De mate van besmettelijkheid wordt ingeschat als gering. Zoals gebruikelijk wordt er in alle bovengenoemde ziekenhuizen uit voorzorg een contactonderzoek uitgevoerd onder medewerkers en betrokken patiënten. De personen die worden onderzocht zijn of worden hiervoor opgeroepen door de GGD of één van de ziekenhuizen.

Tuberculose (TBC) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de tuberkelbacterie. De ziekte komt meestal in de longen voor. Alleen patiënten met 'open', besmettelijke longtuberculose kunnen een infectiebron voor anderen zijn. Een patiënt met 'open' longtuberculose kan alleen de bacteriën verspreiden door hoesten, niezen of uitbundig lachen. Iemand die regelmatig en dicht in de omgeving van een hoestende of niezende tuberculosepatiënt verblijft kan de bacteriën inademen en zo worden besmet. Je kunt de bacterie dus niet binnenkrijgen door het gebruik van dezelfde voorwerpen, bijvoorbeeld bekers, speelgoed, toilet. Ook kan de bacterie niet overgedragen worden via handen, kleding of beddengoed. Wanneer een hoestende patiënt met open tuberculose netjes 'met de hand voor de mond' hoest is de kans op verspreiding van de bacterie gering.

Als iemand echter wel wordt besmet is er niet meteen sprake van de ziekte tuberculose. De kans bestaat dat na een besmetting hij of zij later zelf de ziekte tuberculose ontwikkelt. Máár: de meeste personen die worden besmet, krijgen de ziekte niet. Pas op het moment dat iemand zelf tuberculose heeft ontwikkeld kan hij of zij besmettelijk worden voor de omgeving.

De ziekte tuberculose is, in tegenstelling tot het verleden, tegenwoordig goed te behandelen met medicijnen.
Provincie:
Tag(s):