dinsdag, 20. juni 2006 - 10:21

Onderzoek naar tekenbeet

Wageningen

De Universiteit Wageningen en de Natuurkalender zijn gestart met het in kaart brengen van het voorkomen van teken in Nederland en waar en wanneer mensen door teken worden gebeten. Zij vragen daarbij de medewerking van het publiek. Het doel is om beter inzicht te krijgen onder welke omstandigheden en in welke omgeving men risico loopt op een tekenbeet. Ander doel is om het Nederlandse publiek te informeren over hoe om te gaan met teken.

Teken brengen de ziekte van Lyme over. Deze ziekte wordt door een bacterie veroorzaakt en leidt tot een complex aan ziekteverschijnselen. Vermoeidheid, artritis en neurologisch aandoeningen zijn dan vaak van chronische aard.
In de periode 1994 tot 2005 is het aantal gerapporteerde Lyme-patiënten bijna verdrievoudigd, van 6.000 tot 17.000. Het aantal mensen dat een teek door hun huisarts liet verwijderen is in die periode toegenomen van 23.000 tot 73.000.

Doordat niet iedereen zich bij een huisarts meldt, is het onduidelijk hoeveel mensen daadwerkelijk een tekenbeet oplopen en waar. Verder is de exacte oorzaak van de toename nog onduidelijk. Gezien de gezondheidsrisico’s en de onbekendheid van het publiek met teken en tekenbeten is volgens de organisatoren dringend meer informatie nodig.

Over de aanwezigheid van teken en hun verspreiding over Nederland is relatief weinig bekend. Tot op heden zijn hier en daar slechts kleine lokale onderzoeken gehouden. Daarom monitoren de initiatiefnemers heel Nederland, waarbij een vergelijking tussen de verschillende regio’s ontstaat. Op die manier willen zij in beeld krijgen, hoe de tekenpopulaties zich op diverse plaatsen ontwikkelt en in welke concentraties de teken voorkomen. Op basis van dat inzicht willen zij toe naar een model dat het risico op tekenbeten kan voorspellen.

Zo wordt het mogelijk om het publiek, de gezondheidsector, overheden en terreinbeherende instanties beter te informeren over risico’s. Daarnaast bieden de gegevens een heel scala aan nieuwe onderzoeksmogelijkheden. Zo kan het inzicht in de huidige en mogelijke toekomstige veranderingen en aantallen teken de besmettingskans met de ziekte van Lyme vergroten.

Nederland is het eerste land in Europa waar op deze uitgebreide schaal tekenonderzoek wordt gedaan.

Tekenbeten kunnen via internet worden gemeld via www.natuurkalender.nl. Alle gemelde tekenbeten zijn live te volgen op kaartjes en grafieken. Bij de melding van een tekenbeet moet men aangeven waar, wanneer, bij welke activiteit (wandelen, tuinieren, etc.), en in welke omgeving (bos, tuin, heide, etc.) de beet is opgelopen. Hiermee wordt het voor het eerst mogelijk om te bepalen onder welke omstandigheden men risico loopt op een tekenbeet. Tekenbeten op (huis)dieren kunnen niet doorgegeven worden.

Naast het monitoren van tekenbeten gaan de initiatiefnemers vanaf juli 2006 tot en met november 2007, in samenwerking met het IVN (Vereniging voor Natuur-en Milieueducatie) op 25 locaties door heel Nederland teken vangen. Een keer per maand lopen vrijwilligers met een wit laken een vaste route van 200 meter. De teken die op het laken springen worden geteld en door de Universiteit Wageningen onderzocht op de aanwezigheid van de Borrelia bacterie, die de ziekte van Lyme kan veroorzaken.
Provincie:
Tag(s):