donderdag, 22. juni 2006 - 12:34

Onderzoek nodig naar de invloed van medicatie bij autisme

Amsterdam

De Wetenschapswinkel Geneesmiddelen van de Universiteit Utrecht presenteert in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme het rapport: 'Ervaringen met geneesmiddelen bij autisme. Een onderzoek onder gebruikers'. Hieruit komt als belangrijkste conclusie naar voren dat er dringend meer onderzoek nodig is naar de invloed van medicatie bij autismestoornissen. Dit is ook een van de conclusies van Pieter Troost, die deze week promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderwerp Risperidon bij Autisme Spectrum Stoornissen.

Een geneesmiddel om autisme bij kinderen en volwassenen te genezen bestaat niet. Wel kunnen geneesmiddelen worden gebruikt om klachten en symptomen te behandelen. Vaak gaat het om de behandeling van problematisch gedrag, zoals sterke angst, dwanghandelingen en agressie.

Uit het onderzoek, dat door de Wetenschapswinkel werd uitgevoerd in opdracht van de NVA, blijkt dat deze medicatie meestal off-label wordt voorgeschreven, d.w.z. waarvoor het geneesmiddel niet op de markt wordt gebracht en waarop het niet is getoetst door de overheid. Gezien de omvang van het medicijngebruik bij autisme (51% van de respondenten!) dringt de NVA met klem aan op nader onderzoek naar de (lange termijn) effecten en neveneffecten van het geneesmiddelgebruik op het verloop van autisme.

Kinderen
Het off-label voorschrijven van geneesmiddelen komt met name bij kinderen veel voor omdat er weinig onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van medicatie bij kinderen. Fred Stekelenburg van de NVA: 'Het Landelijk Kenniscentrum Kinder en Jeugdpsychiatrie zou bij verder onderzoek een rol kunnen spelen. Op de website www.kenniscentrum-kpj.nl hebben zij al een eerste opzet gemaakt voor een meer gestandaardiseerde medicamenteuze behandeling bij autisme spectrum stoornissen. Maar ook de producenten van de meeste gebruikte middelen Risperdal, Dipiperon en Ritalin kunnen zich inspannen om autisme spectrum stoornissen serieus te gaan bestuderen als toepassingsgebied voor hun geneesmiddelen'. Overheidssteun kan hierin een stimulerende rol spelen, als het commercieel minder interessant is vanwege de relatief kleine doelgroep.

Steeds vaker diagnose autisme
Autisme komt voor bij 60 op de 10.000 mensen. Het wordt gekenmerkt door stoornissen in sociale en communicatieve vaardigheden, in het verbeeldend vermogen en door stereotype gedragingen of beperkte interesses of activiteiten. De NVA is een van de snelst groeiende patiëntenorganisaties. De sterke groei wordt vooral veroorzaakt door een betere diagnostiek. In Nederland zijn naar schatting 90.000 mensen met een vorm van autisme.
Categorie:
Tag(s):